Raf Verstraeten

vennoot

Dirk Dewandeleer

vennoot

Benjamin Gillard

vennoot

Jan Vanheule

advocaat

Joost Huysmans

advocaat

Catherine Keunen

advocaat