Raf Verstraeten wordt erkend als specialist in zijn vakgebied en heeft een uitgebreide strafrechtspraktijk met zowel adviesverlening als bijstand in procedures. Hij heeft eveneens een zeer grondige kennis en ervaring in procedures voor het Hof van Cassatie.

Raf behaalde zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KULeuven (1983), waar hij doctoreerde (1989) met een proefschrift over de positie van het slachtoffer in het strafproces. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de Leuvense Universiteit, waar hij het strafrecht en het strafprocesrecht evenals het fiscaal, economisch en sociaal strafrecht doceert. Hij trad regelmatig op als expert voor de overheid, bijvoorbeeld bij de parlementaire onderzoekscommissie inzake de misdrijven van de bende van Nijvel of als (co-)voorzitter van ministeriële werkgroepen betreffende de oprichting van het Federaal parket of inzake de hervorming van de assisenprocedure.

Raf leidde het departement strafrecht van het advocatenkantoor Stibbe & Simont tussen 1994 en 2000 en dat van Eubelius Advocaten van 2000 tot 2014. Hij is auteur van verschillende boeken en tal van artikels in de sector van het strafrecht en strafprocesrecht en is regelmatig spreker op studiedagen.

Gegevens

T:+32 16 21 37 10
F:+32 16 21 37 19

Details

StudiesKULeuven, licentiaat in de rechten, 1983
Université de Paris II, bijzonder licentiaat in het strafrecht, 1985
KULeuven, doctor in de rechten, 1989
TalenNederlands, Engels, Frans
Andere
activiteiten
KULeuven, buitengewoon hoogleraar